If I cover my eyes nothing will change

Och i Skottland går världen vidare som om ingenting hänt. Strunt i genrer och subgenrer. En popsång är en popsång är en popsång. Och har den inte vers och refräng (och glatt humör)  så är det…