Ring them bells – R.I.P. JasonJason Molina, mannen som var Songs:Ohia, Magnolia Electric Co och sig själv, har lämnat oss. Vi kommer sakna hans osvikliga känsla för att förena smart lo-fi-indie med ett jordnära amerikanskt musikarv. Tack Jason för det du lämnar efter dig.

”Step by step one’s beside me to kill me or to guide me,
why wouldn’t i be trying to figure which one out”