I dream of asking her out

Så du och din bästa polare, som du bondat med över en urvattnad lager till studentkårpris, har skolkat från din genuskurs och nu sitter ni där i ditt sovrum, det externa ljudkortet redo, redigeringsprogramet nerladdat…